Κοσμητεία: αρχείο προκήρυξης και πρόσκλησης(.doc)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως 31-8-2021
και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την εκλογή ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σχολή: αρχείο προκήρυξης και πρόσκλησης(.doc)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της Σχολής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 1-09-2019 έως 31-8-2021
και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την εκλογή ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας