Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156
546 36 Θεσσαλονίκη