Αγαπητοί επισκέπτες,

Καλώς ήρθατε στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προσδιορίζουν την επιστημονική ταυτότητα της Σχολής και συγκροτούν τη σημαντική θέση που κατέχει στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων δημιουργώντας ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που στοχεύει στην αριστεία, την υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εξειδικευμένη γνώση.

Πρωταρχικός στόχος του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού της Σχολής είναι η άψογη συνεργασία αλλά και η αμέριστη βοήθεια, ενθάρρυνση και υποστήριξη προς τους φοιτητές, ώστε να διευρύνουν τις επιστημονικές τους γνώσεις και να λάβουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις. Με το σύγχρονο περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, με καινοτόμα και διαρκώς επικαιροποιημένα γνωστικά αντικείμενα και σε συνάρτηση με την ύπαρξη σύγχρονων υλικοτεχνικών υποδομών, η Σχολή παρέχει δίαυλο επικοινωνίας αλλά και γέφυρα με τον επιχειρηματικό κόσμο. Οι απόφοιτοι χαίρουν υψηλής αναγνώρισης στην αγορά εργασίας καθώς είναι πλήρως καταρτισμένοι προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και διακρίνονται για την υψηλή επιστημονική τους κατάρτιση αλλά και το επιστημονικό τους ήθος.

Εδώ μπορείτε να πληροφορηθείτε για τα προγράμματα σπουδών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Σκοπός των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της Σχολής είναι η εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικής, της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων θέτοντας τις βάσεις για την δημιουργία ικανών και αποτελεσματικών στελεχών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Τα σύγχρονα, ευρέως φάσματος και ενδιαφέροντος γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών ευελπιστούν να μετατρέψουν την ακαδημαϊκή εμπειρία των φοιτητών σε εφαλτήριο για την μελλοντική τους εργασιακή αποκατάσταση. Παράλληλα, στρατηγικός στόχος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών αποτελεί η περαιτέρω επαγγελματική και ακαδημαϊκή ανέλιξη των αποφοίτων μέσα από την υψηλή επιστημονική γνώση και κατάρτιση που παρέχεται.

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ να πλοηγηθείτε στον διαδικτυακό τόπο της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και σας εύχομαι να έχετε μία ουσιαστική και ωφέλιμη εμπειρία μέσα από την πληροφόρηση που παρέχεται.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χρήστος Ι. Νεγκάκης
Καθηγητής