Πρόσφατα Νέα και Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κοσμητεία: αρχείο προκήρυξης και πρόσκλησης(.doc) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως 31-8-2021 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ…

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κοσμητεία: αρχείο προκήρυξης και πρόσκλησης(.doc) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως 31-8-2021 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ…

Περισσότερα

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τη θέση του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ενημέρωση και πληροφορίες για την Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τη θέση του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για την εκλογική διαδικασία της 19ης Ιουνίου 2019 ανακήρυξη υποψηφιοτήτων (.pdf)

Περισσότερα

Ορισμός εφορευτικών επιτροπών για τη διεξαγωγή εκλογών στα δύο τμήματα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ορισμός τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περισσότερα

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εκλογές προέδρου-αναπληρωτή προέδρου(pdf)

Περισσότερα

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Εκλογές προέδρου-αναπληρωτή προέδρου(pdf)

Περισσότερα