Οι εκλογές για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων διεξήχθησαν την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, από ώρα 10:00 έως 14:00, με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ»)  του Εθνικού Δελτίου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) από τους εκλέκτορες μέλη ΔΕΠ της Σχολής.

Εγγεγραμμένοι Εκλέκτορες Μέλη ΔΕΠ της Σχολής: 43 (σαράντα τρεις)

Ψήφισαν ηλεκτρονικά: 38 (τριάντα οχτώ)
Έγκυρα :35 (τριάντα πέντε), Λευκά: 3 (τρία)

Εκλέγεται Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων ο Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κ. Χρήστος Ι. Νεγκάκης.

 

Η Πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή