Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα/ισσσας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα/ισσσας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Read More

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εκλέγεται Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων ο Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κ. Χρήστος Ι. Νεγκάκης.

Read More

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πράξη ορισμού πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων Πράξη ορισμού πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής

Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/09/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/08/2023 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣγια την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Προκήρυξη εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κοσμητεία: αρχείο προκήρυξης και πρόσκλησης(.doc) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως 31-8-2021 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ…

Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κοσμητεία: αρχείο προκήρυξης και πρόσκλησης(.doc) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως 31-8-2021 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ…

Read More

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τη θέση του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ενημέρωση και πληροφορίες για την Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τη θέση του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για την εκλογική διαδικασία της 19ης Ιουνίου 2019 ανακήρυξη υποψηφιοτήτων (.pdf)

Read More

Ορισμός εφορευτικών επιτροπών για τη διεξαγωγή εκλογών στα δύο τμήματα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ορισμός τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Read More