Το Erasmus+ παρέχει τη δυνατότητα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να στέλνουν φοιτητές και μέλη του προσωπικού τους στο εξωτερικό (σε άλλες χώρες του προγράμματος ή άλλες χώρες-εταίρους) για σπουδές, διδασκαλία, κατάρτιση ή πρακτική άσκηση σε συμμετέχοντα ιδρύματα.
Τους παρέχει επίσης τη δυνατότητα να δέχονται φοιτητές και μέλη του προσωπικού από το εξωτερικό.

  • Για το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, δείτε τη σχετική σελίδα στο www.uom.gr
  • Για το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, δείτε τη σχετική σελίδα στο www.uom.gr