Στα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, προσφέρονται και λειτουργούν Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών και απονέμονται οι αντίστοιχοι τίτλοι.

Σε προπτυχιακό επίπεδο η διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα έτη (οκτώ εξάμηνα) και για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Στους φοιτητές προσφέρεται η δυνατότητα μετακίνησης μέσω του προγράμματος ERASMUS για σπουδές και πρακτική άσκηση.

Στη Σχολή προσφέρεται πληθώρα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ) και Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), καθώς και προγραμμάτων που οδηγούν στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στα προγράμματα σπουδών μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των Τμημάτων στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στατιστικά στοιχεία φοιτητών ακαδ. Έτους 2017-2018 Κινητικότητα Erasmus (σπουδές+πρακτική) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων
ΤΜΗΜΑ Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί Υποψήφιοι Διδάκτορες Εξερχόμενοι Εισερχόμενοι
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2322 385 38 29 17
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1160 141 41 11 1