Η Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και τα δύο τμήματά που την αποτελούν, ως κύριους στόχους θέτουν την επίτευξη γνώσης υψηλού επιπέδου, την επαγγελματική κατάρτιση και την σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Τα τμήματα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και οι διδάσκοντες σε αυτά διαθέτουν γνώση της αγοράς και της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο μια ιδιαίτερη δυναμική στο πρόγραμμα σπουδών και μια πολυδιάστατη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που οι απόφοιτοι της σχολής θα αντιμετωπίσουν μετά το πέρας των σπουδών τους.

Η ολοκλήρωση των σπουδών σε ένα από τα τμήματα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων παρέχει την δυνατότητα για το ξεκίνημα μια επιτυχημένης καριέρας, διασφαλίζοντας για τον απόφοιτο όχι μόνο την εξαιρετική κατάρτιση αλλά και την ευελιξία στις καθημερινές προκλήσεις κάνοντας τον περιζήτητο στην αγορά εργασίας.

Επιχειρηματική σκέψη

Στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, διαμορφώνουμε επιχειρηματική σκέψη και πρακτική, βάζοντας στους φοιτητές τα θεμέλια για δημιουργία καριέρας στην Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Η ακαδημαϊκή δύναμη της Σχολής οδηγεί στην πρωτότυπη και προκλητική επιχειρησιακή σκέψη, ενισχύοντας τους σπουδαστές μας να αμφισβητούν τη συμβατική σοφία σε ένα πραγματικά μοναδικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Ακαδημαϊκή αριστεία

Τα μέλη της Σχολής, μοιράζονται μαζί τους την έρευνα και τη σκέψη τους. Έχουν ως πρωτεύον καθήκον να υπηρετούν τον βασικό στόχο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: "Αδιαπραγμάτευτος στόχος η αριστεία".

Πλεονεκτήματα που έχουν οι σπουδαστές της Σχολής

Διδασκαλία από ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλού επιπέδου

Το ακαδημαϊκό προσωπικό της σχολής διαθέτει πολυετή διδακτική και ερευνητική εμπειρία και κατανοεί τις απαιτήσεις του επιχειρείν στο σύγχρονο κόσμο

Επαγγελματική αποκατάσταση

Υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και σύνδεση με την αγορά εργασίας

Σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή

Εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς. Πρόσβαση σε εξειδικευμένες βιβλιογραφικές πηγές (φυσικές και ψηφιακές).

Επίκαιρες και με κύρος μεταπτυχιακές σπουδές

Επίκαιρα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, έχοντας ενσωματώσει τις τάσεις του επιχειρηματικού κόσμου