Στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, προσφέρονται 2 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών από τα αντίστοιχα τμήματα.
Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται απο 2 εξάμηνα και ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης του κύκλου σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα.
Το Σύστημα Σπουδών βασίζεται σε πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του τμήματος που σας ενδιαφέρει:
■ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων: www.uom.gr | website Σχολής
■ Λογιστική και Χρηματοοικονομική: www.uom.gr | website Σχολής