Διαβάστε την ανακοίνωση για την προσεχή ορκωμοσία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο website uom.gr